ƯU ĐIỂM CỦA CÔNG NGHỆ NỐI THÉP BẰNG COUPLER (ỐNG NỐI REN – ỐNG NỐI THÉP)