Quy trình Lắp Đặt Vận thăng

Quy trình lắp dựng vận thăng

Quy trình lắp dựng vận thăng

Bán vận thăng; Bán cẩu tháp; Thuê vận thăng; Thuê cẩu tháp

CÔNG TÁC CHUẨN BỊ

– Vận chuyển vật tư, cấu kiện của thiết bị đến công trường tập kết dưới mặt đất bên hông tòa nhà (gần vị trí lắp đặt thiết bị)

– Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ lắp đặt.

– Phong tỏa tạm thời khu vực lắp đặt để tiến hành tổ hợp thiết bị và lắp đặt