mayxaydunghungphuoc.com

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG HƯNG PHƯỚC

                                         Address:              232 Đỗ Xuân Hợp, Phước Long A, Q.9, Tp.HCM

                                         Tel:                        0866.845.219 – 0866.814.477

                                          Fax:                      0866.530.879

                                          Hostline:              0931.811.877  –  096.11111.36

                                          Email:                   hungphuoc569@gmail.com

                                          Website:               mayxaydunghungphuoc.com

                                          Mã số thuế:          0 3 1 2 8 5 0 3 1 6

                                          General Manager:      Mr. VÕ ĐÔNG HƯNG