Công nghệ nối cốt thép bằng ống nối thép Coupler là 1 công nghệ tiên tiến được sử dụng nhiều nước trên thế giới và đã được tiêu chuẩn hóa bởi các nước công nghiệp phát triển.
Ở VN công nghệ này đã được tiêu chuẩn hóa: TCVN 8163-2009 và sử dụng rộng rãi.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.