Công nghệ nối cốt thép bằng ống nói thép – Coupler là một công nghệ tiên tiến đã được sử dụng phổ biến nhiếu nước trên thế giới và được chuẩn hóa ở các nước công nghiệp phát triển.
– Ở VN công nghệ này này chuẩn hóa theo tiêu chuẩn: TCVN 8163-2009 và được sử dụng rộng rãi hiên nay.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.