Hiển thị tất cả 3 kết quả

Công nghệ nội cốt thép bàng ống nối thép – Coupler là một công nghệ tiên tiến đã được sử dụng nhiều nước trên thế giới và đã được chuẩn hóa ở các nước phát triển.
Ở VN công nghệ này đã được chuẩn hóa theo tiêu chuẩn: TCVN 8163-2009 và được sử dụng rộng rãi.